Trimble SketchUp - Konia-Group

Konia-Group

Konia-Group

» »
Trimble Sketchup
Người dùng SketchUp thường là những Nhà kiến trúc, thiết kế, xây dựng, sáng tạo và kỹ sư. Họ là những người định hình thế giới vật chất. Họ quan trọng và xứng đáng được sử dụng những công cụ tốt nhất vì những công cụ tốt nhất mới tạo ra công việc hiệu quả nhất.
Những điều cần biết trong thiết kế
Trên phương diện là người thiết kế dự án, xây dựng cũng cần nên chú trọng và quan tâm đến luật, những quy định, nghị định hay chính sách mới của Chính phủ Việt Nam để phù hợp với tình hình hiện nay.
Danh mục
hỗ trợ trực tuyến
Hotline: 028 3926 0097
Hotline: 028 3926 0098

Konia-Group

Konia-Group

Konia-Group
Konia-Group